LOG IN
   

PROJE

Uluslararası mobilite stratejimiz ve hedeflerimiz temel olarak Hareketlilikte Kalite için Avrupa Şartının en iyi 10 uygulama prensibinden oluştu.  Bu sertifika fırsatı verilince biz de bu stratejilerimizi daha da geliştirip güncel strateji politikamızı AB 2020 stratejisinin istekleri ile sonuçlandırıyoruz.

 

Bu stratejinin hedefleri ile, başka bir deyişle değişen bir dünyanın amaçları ile tamamen aynı paraleldeyiz; AB’nin akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir ekonomi olmasını istiyoruz. 2020 yılına kadar ulaşılması gereken beş hedef vardır: iş, eğitim, topluma dahil olma, yenilik ve iklim/enerji. Faaliyetlerimizin bunlardan ilk 3’ünün ele alınmasına yardımcı olmalarını bekliyoruz, bizim politikalarımızla ve AB 2020 stratejisinin, özellikle şu bayrak inisiyatiflerin daha iyi birleşmesini elde etmek için çaba göstereceğiz: Yoksulluk ve Toplumsal Dışlanmaya karşı Avrupa Platformu; Yeni beceriler ve işler için gündem; Gençlik Hareket Halinde.

 

Bu politika değişikliklerini devreye sokmak için, Yaşam Boyu Öğrenim için 8 kilit Yeterlikleri daha da birleştirmek esastır. Bunlar kişisel tatmin, toplumsal dahil olma ve bir bilgi toplumunda iş için gereklidir ve hayatta, çalışırken ve daha sonra öğrenim sırasında yeterli kişisel performans için ön koşullardır (Avrupa Referans Çerçevesi).

 

Sertifika sahibi olmak büyük bir onurdu ve aynı zamanda Ulusal Ajansımızın bizim kuruluşumuza olan güvenini vurguladı. Daha da önemlisi, şimdi 3 yıllık bir süre için plan yapabildiğimiz için, kuruluşumuzun stratejik seviyede plan yapabilmesini sağladı. Projelerin Bhagavat’a değil de bütün paydaşlara ait olduğuna daima inandık. Bunun ışığında, hem ev sahibi hem de gönderen bütün paydaşlarla temasa geçtik, birlikte çalışma fırsatını AB 2020 hedefleriyle birleştirmek gibi ortam bir amaç ile nasıl azamiye çıkarabileceğimizi sorduk. Bir kaç öneride bulunuldu, bunların en çarpıcısı aşağıdaki gibiydi:

 

   Kursa ve seminer arasındaki uyum arttıkça, gençlerle üstlendiğimiz kursun akademik merdivende ilk sırada olduğunu gördük. Bir iş görüşmesine nasıl hazırlanılır, mülakat teknikleri, işi sürdürme ve benzeri gibi konuları bir araya getiren bir uygun kurs bulmak için çalışmalara başladık.

 

    Bir örneğini Türkiye’de gördüğümüz Toplumsal Atılımların Kurulması ile yerel belediyeler, eğitimciler ve Romen topluluk ile bir mum üretim atölyesi kurmak için ortaklık yaptık. Eğitimciler projemizde nasıl mum yapılacağını hem Romenlere hem de katılımcılara öğrettiler; belediye mumları satmak için bir alışveriş merkezinde bir dükkan ve bir market standı verdi, her iki grup da katıldı. Bu her iki grubun da yararına olacak, fazladan beceri sağlayacak (örneğin toplumsal beceri ve katılımcılık) ve topluma dahil olma.