LOG IN
   

T.O.I nedir

image
Yeniliğe Girişin Transferi

Bhagavat Eğitim Vakfı hareketlilik projeleri ‘Yurt Dişında Öğrenim ve Yaşam’ın yaygınlaşması ve Ulusal Temsilcimiz ECORYS’in desteği ile çok şanslıydı ve bize bir Yenlik Transferi (TOI)’I üstlenme fırsatı teklif edildi.

 

Temelde bu bizim etnik ve ‘Çalışma Tarzımızı’ diğer ülkelere transfer ettiğimiz nokta, böylece ‘Yurt Dışında Öğrenim ve Yaşam’ projesini İspanya ve İtalya’ya transfer ediyoruz. Hareketlilik projesi hakkında daha fazla ayrıntı Nasıl Çalışır’ı tıklayarak öğrenilebilir.

 

İngiliz Yayınları

 

Mutual Assistance bir marjinal grubun diğerine her ikisinin de karşılıklı yararı için yardım etmesidir. Güncel projemizdeki gibi örneklere İngiltere’den eski suçlular, eski uyuşturucu madde bağımlıları, ve bakımda olan veya ayrılanların Bulgaristan’daki yetimhaneler ve Türkiye’deki Sokak Çocukları dahil yurt dışındaki marjinal gruplara yardım etmesini kapsamaktadır.

 

Avrupa’da ayrı ayrı %44 ve %29 ile en yüksek işsizlik oranına sahip olduğu için gönderen ülkelerden İspanya ve İtalya’yı seçtik. Ev sahibi ülkeler arasında ev sahibi ortaklarımız olmadan önce çok yoğun olarak çalıştığımız hem Bulgaristan hem de Türkiye’yi davet ettik.

 

TOI’nin asıl amaçları, bilginin çaprak olarak çoğaltılması ile şunları oluşturmaktır:

 

Rehber

 

Avrupa’da benzeri Mutual Assistance projelerinin uygulanması için bir şablon rehber oluşturmak. Ortaklar uygulama hakkında derslerini aldılar, aynı zamanda mevcut projemizi geliştirmek için en iyi uygulama benimsendikten sonra, geniş kapsamlı bir rehber yayınlanacak.

 

İnternet Sitesi ve Veri Tabanı

 

Uygulamayı hızlandırmak için aynı zamanda gönderen kuruluşlarla ev sahibi kuruluşları eşleştiren geniş kapsamlı bir arama aracının da bulunduğu bu internet sitesi ve veri tabanını oluşturduk. Her bir kuruluşun bir kaynak merkezi vardır, buraya videolar, resimler, bilgi paketleri vs. de dahil olmak üzere organizasyonları hakkında bilgi yükleyebilirler; daha fazla ayrıntı için lütfen Türkçe kaynak merkezine tıklayın.

 

Uluslar Ajansımız ile birlikte, Mutual Assistance konseptinin verimli bir şekilde uygulanmasının sağlanması için, bazı paketler oluşturulmuştur:

 

    Proje hakkında ortaklara verilecek olan açıklayıcı bilgi

    Hem gönderen hem de ev sahibi ülkelerin Araştırma ve İhtiyaç analizi

    Bir gencin ve ona eşlik edecek kişinin genel bir profilinin hazırlanması

    Pilot ve test

    Eğitim faaliyetlerinin hazırlanması ve transferi

    Hareketlilik hazırlık ve uygulama

    Mutual Assistance projelerinin uygulanması hakkında bir şablon rehberin

    oluşturulması

    Veri tabanı oluşturulması

    Kalite güvence ve değerlendirme

    Dağıtım

 

Bu faaliyetleri hızlandırmak amacıyla, Bulgaristan, Türkiye ve İspanya’da bütün ortaklar için 5 seminer yapıldı, her bir seminerin ana teması bilgilerin çapraz olarak üretilip paylaşılması ve ortaklar arasında değiş tokuştu.

Projeyi daha iyi anlayabilmek için, lütfen aşağıdaki bağlantıya EL KİTABINA bakınız. EL KİTABI TOI projesi ve farklı yönleri hakkında geniş kapsamlı bir rehberdir. Projemiz hakkındaki düşüncelerinizi duymayı çok isteriz; lütfen bizimle enquiries@mutualassistance.eu adresinden temasa geçiniz.