LOG IN
   

ORTAKLAR

BULGAR ORTAK

 

Bhagavat eğitim vakfı – Bulgaristan Bhagavat Eğitim Vakfı İngiltere’nin Doğu Avrupa merkezidir. Bhagavat Bulgaristan  Bhagavat İngiltere’nin iş prensiplerini ve çalışma şeklini tamamen onaylamaktadır.

Yönetim, kaynaklar ve uzmanlık Hindistan, Afrika, Doğu Avrupa ve İngiltere’de benzeri projeleri yürütmekte çok geniş tecrübesi olan Bhagavat  İngiltere tarafından sağlanmaktadır.

Bulgar Yayınları

5 yıldır Bhagavat Bulgaristan Prens Vakfı için Bulgaristan’ın resmi ortağı oldu ve sadece ortaklığın son 2 yılında İngiltere’den 100’den fazla yoksul katılımcıya ev sahipliği yaptık, onların kısa vadeli projelerini çalıştığımız sosyal kurumlarda koordine ettik.  Bütün katılımcıların problemli geçmişleri vardı; parçalanmış aileler, erkenden okulun terk edilmesi, eski suçlular,  madde bağımlıları ve bakımda olan veya bakımdan ayrılanlar. Genellikle 8-10 kişilik gruplar halinde geldiler ve proje sırasında aktivitelere genellikle özürlü çocuklar ve gençler ile kültürler arası oyunlar, spor ve diğer oyunlar, danslar, evlerin duvarlarına ve pencerelerine çizgi roman kahramanlarının resimlerini boyamak da dahildi.

2007’den beri Bhagavat  Bulgaristan onaylı bir EVS (Avrupa Gönüllü Hizmeti) kuruluşudur ve muhtemel yabancı katılımcılara ev sahibi yapmak ve onlara olumlu iş ve eğitim faaliyetleri sağlamaktadır.

Bhagavat Bulgaristan kısa bir süre önce “Yurt Dışında Yaşam ve Öğrenim” projeleri kapsamında yüzlerce katılımcıya ve onlara eşlik edenlere ev sahipliği yaptı (2008’den beri).

 

Bhagavat  Bulgaristan bütün ülkedeki geniş çaplı bir sosyal kurumlar ağı ile çalışmaktadır (daha önce sözü edildiği gibi, bu ağ “bugün yardım yarın umut” projesi sırasında kurulmuştur).  Buna göre Leonardo hareketlilik yerleştirmelerine ev sahipliği yapılmaktadır. Kurumlara yetimhaneler, özürlü çocuklar için sosyal evler, rehabilitasyon merkezleri ve risk altındaki gençler için korumalı konaklama yerleri, öğrenme özürlü çocuklar için gündüz merkezleri dahildir.

 

Bütün Leonardo Hareketlilik katılımcılarının yerleştirilmesi, gerçek bir çalışma ortamını kapsamaktadır ve kurumun hizmetlerini kullanan yerel marjinal grup için yapılan çalışmaları içermektedir.

 

Bulgaristan’daki yerleşimin ana amacı (Türkiye’de de olduğu gibi) katılımcıları 3 temel alanda geliştirmektir:

* Kişisel

 

- Ekip çalışması yoluyla teknik olmayan becerilerin ve sosyal yeteneklerin geliştirilmesi ve ev sahibi ülkede marjinal grupların yarar sağlamasıdır. Aynı zamanda yurt dışında yaşamanın ve öğrenmenin kültürel tecrübesini de kazanmaktır.  Ev sahibi ülkelerdeki sosyal atılımlar yoluyla iş ve atılım becerileri beslenilmektedir.

 * Akademik

- kabul edilen nitelendirmeler yoluyla yerleşim sırasında ilave değer kazanırlar. Bu çoğunlukla katılımcıların çoğu için ilk aşamadır. Nitelendirme çok pratiktir ve işe alınabilme ve yaşam becerilerine yöneliktir. Nitelendirmenin aslında yerleştirme aktivitesine dayandığını bilmek önemlidir  başka bir deyişle  gençlerin Bulgaristan’da bulundukları sırada tecrübelerini ve hazırlık faaliyetleri sırasında neler öğrendiklerini kaydetmelerini gerektirir.

 

* Mesleki

- Katılımcı grup tarafından üstlenilecek olan sosyal kurumdaki görevler ve çalışma grubun gelişinden önce anmaları, bireylerin ihtiyaçları dikkate alınır ve yetenekler eşlik eden kişilere bildirilir. Eşlik eden kişilerin belli bir meslekte ilgili tecrübeleri yoksa – katılıcılara gerekli becerileri öğretmek için ev sahibi ülkede beceri sahibi bir kişi tanımlanır.

 

Yetimhanelerin çoğunda daha önceki projelerde uygulanmış olan meslek atölyeleri bulunmaktadır. Katılımcıları sanat çalışmaları, el sanatları ve ipek/eşarp üstüne boyama, çömlekçilik ve takı dahil diğer meslek faaliyetlerine katılmaya teşvik ederiz.

Eğitimin içeriği aynı zamanda ev sahibi ülkedeki marjinal grubun yararına yöneliktir. Örneğin yetimhanenin fayansları değişecekse, katılımcılar buna göre eğitilir ve sonra bir “kurs projesi” örneğin koridora karo döşenmesi gibi bir görev üstlenerek yeni becerilerini göstermeleri istenir. Diğer projeler arasında boyama ve dekorasyon, alçı, bahçecilik ve peyzaj, taş işçiliği, marangozluk, yer döşemesi,  oyun alanı cihazları  üretimi vs. de vardır. 

Projenin önemli bir öğesi de meslek semineridir.  Gençler meslekte ilerleme, iş arama, CV yazma ve bir iş görüşmesinde nasıl başarılı olunur, sunum becerileri gibi konuları inceler ve aynı zamanda yerleşimden sonra, proje sonrası aşamada  düzenli olarak takip edilerek istedikleri aşamalarda çalışabilirler.

 

Yukarıdaki faaliyetler ilginç ve benzersiz yerlere kültür ziyaretleri ve gezilerle tamamlanır (örneğin Unesco Dünya mirası alanı– Bulgaristan’daki Rila manastırı gibi), dil eğitimi ve uyum egzersizleri, Bütçeleme ve kendi ve başkalarının parasını yönetme, bir gün için bütün projeden sorumlu olma gibi.

 

Bütün bunların bir toplamının yerleşimi “hayat ve çalışma için hazırlık tecrübesi” haline getirdiğine, kendine olan güven ve cesaretlerini artırır, dönüşlerinde karşılaşacakları sorunlara karşı hazır olmalarını sağladığın inanıyoruz. 

 BET  Bulgaristan şimdi Yeniliğin Transferi projesinin bir ortağıdır.

 

 

İTALYAN ORTAK

 

Cosvitec- tanım

 

GELECEK ZİHNİNİZDEDİR

 

 

 

Cosvitec University and Enterprise bir  “società consortile a responsabilità limitata”, (sınırlı sorumlu şirket)dir; 2001 yılında Territorial Interest Group (GIT) Agrimed ‘in gelişmesi ve MIUR ve Napoli Üniversitesi “Federico II” ‘nin işbirliği ile oluşturulmuş ve tanıtılmış bir Konsorsiyum olarak doğmuştur.

 

Üniversite Socrates/Erasmus değiş tokuş programına katılmaktadır ve üç yüzden fazla üniversite ve kolej ile Avrupa’da beş yüz altı sözleşme imzalamıştır. Bu sözleşmeler bugüne kadar yaklaşık  3,500 öğrencinin yurt dışındaki kurslara katılmasını sağladı. Bu kurslar temel olarak Mühendislik ve Teknoloji, Dil ve Filoloji Bilimleri ve aynı zamanda Tıp’tır. Federico II Üniversitesi aynı zamanda bütün dünyadan yaklaşık 1,600 yabancı öğrenciyi kabul etti.

 

İtalyan Yayınlar

 

 

Üniversite ile, Araştırma Merkezleri, Yüksek Teknoloji Şirketleri ve SME’ler ile işbirliğimizin yeniliği sürdürmek için teknolojik transfer hizmetleri önermek gibi belli bir özel amacı vardır, ama aynı zamanda ulusal ve uluslararası seviyede Yüksek Eğitim projelerini geliştirmek ve yönetmeyi de hedeflemektedir.

 

 

Cosvitec teknoloji transferi ve bilimsel işbirliğini tanıtarak yaşama kalitesini geliştirmektedir.

 

 

EĞİTİM

Yıllar boyunca COSVITEC bölgede varlığını İşverenler Birliği Ağı, kamu kuruluşları şirketler ve okullar kurarak güçlendirmiş, üniversiteler, işletmeler, hükümetler, öğrenciler ve profesyoneller için bir referans noktası olmuştur. Konsorsiyum aşağıdaki alanlarda başarıyla çalışır:

•Yüksek Eğitim ve Doktora

•Bilimsel ve teknolojik

•Teknoloji danışmanlık ve yönetim

•Bilim ve teknolojinin transferi için uluslararası işbirliği

•Kimyasal-fiziksel ve mikrobiyolojik

 

Cosvitec Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen Bölgesel Proje “PAS” ile ilgilidir.

 

Bu projenin asıl belli amacı işe alınabilirlik seviyesini artırmak için okuldan ayrılmış genç öğrenciler için meslek eğitim kursları düzenlemektir.

 

Programımız uzman öğretmenler ve psikologlar tarafından geliştirilmiştir ve iş piyasası tarafından istenen profesyonel, teknik ve teknik olmayan beceriler üzerinde yoğunlaşmaktadır.

 

COSVITEC halen Bhagavt Eğitim Vakfı ile birlikte bir yeniliğin transferi projesi üzerinde çalışmaktadır!

 

 

İSPANYOL ORTAK

2007’de kurulan  Magenta Projelerinin iki farklı uzmanlık alanı vardır; şirket sorumluluk ve hayırseverlik programları geliştirmek için şirketlerle ve geliri azamiye çıkarmak ve toplumsal etki yaratmak için hayır kurumları ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlarla çalışmaktadır.

 

Magenta’nın odak noktası şirketleri, bireyleri ve toplulukları somut iş sonuçları ve olumlu toplumsal değişiklik yaratmaları için birlikte ve ayrı ayrı çalışmaya teşvik etmektir.

 

Magenta Projeleri, beceri ve deneyimin toplamını, işlevsellik ile dengelenen ayrıntılara dikkat, yaratıcılık ve beceri önermektedir.  Toplu uzmanlığımızdan güç alarak strateji, düşünce ve uygulama gerçekleştiriyoruz.

 

Magenta Hakkında

Büyük kampanyalar geliştirmekten FTSE 100 şirketi için CR stratejileri oluşturmaya kadar, Magenta büyük olsun, küçük olsun bütün müşterilerimiz için mükemmel sonuçlar teslim etmek amacıyla çok çalışmıştır.

 

Magenta çok geniş kapsamlı uzmanlara danışabilecek durumdadır. Magenta kendi temaslar ağı ve 13 yılı aşkın süredir finansman ve hayır işleri yönetiminde oluşturduğu temaslar ve yardımcılar ağı ve 12 yıllık şirket iletişim tecrübesini kullanarak düşük maliyetli ve verimli operasyonları müşterilerine önerme amacıyla kurulmuştur.

 

Sanal bir ofis kullanarak eldeki göreve göre takımı hazırlar. Çalışma ağına finans sağlayıcılar, CSR uzmanları, araştırmacılar ve stratejistler, sosyal medya ve dijital uzmanlar, internet, marka ve iletişim guruları dahildir.

 

Magenta’nın yaptığı işler:

 

  • Sosyal etki;
  • Risk yönetimi;
  • Şöhretin artırılması.

 

Hayır kurumları ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için Magenta’nın verdiği hizmetler şunlardır:

  • Finansman denetimi ve strateji geliştirme
  • Gönüllü Liderlik Finansman
  • Hayırişi Ortaklığı Tasarımı
  • Şirket ortaklıkları stratejisi
  • Sermaye ve gelir kampanya stratejisi 
  • Organizasyon gözden Geçirme, eğitim ve gelişme
  • Toplumsal etki denetleme ve kıyaslama

 

Magenda halen Bhagavt Eğitim Vakfı ile birlikte bir yeniliğin transferi projesi üzerinde çalışmaktadır!

 

TÜRK YAYINLARI

İzmit Belediyesi 980 belediye personeli ile sınırları dahilindeki bütün yerel hizmetleri uyum içinde, etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmektedir.

 

Merkez Şehir belediyesi olarak, alt yapıda, üst yapıda, sağlık ve çevrede bir kaç görev ve sorumluluğa sahiptir. İzmit Belediyesi eğitim, kültür, kadınlar için spor, gençlik, özürlü ve yoksul kişiler ile hedef grup olarak çocuklar için her türde gelişme uygulamalarının gerçekleşmesini sağlamak amacıyla pek çok proje hazırlamaktadır.

 

İzmit Belediyesi, Avrupa Gönüllü Hizmet Programı kapsamında gönüllülere ev sahipliği yapan ve gönderen bölgedeki ilk belediyedir ve Gençlik Programı ile ilgili projeler geliştirmektedir. İzmit Belediyesi temsilcileri aynı zamanda Avrupa çevresinde pek çok uluslararası AB projesine katılmış ve bir kaç projede İzmit’e 50 kuruluş davet etmişlerdir.

 

Bütün Türkiye’de İzmit Belediyesi,  Eurodesk Türkiye’nin yerel iletişimi olan 2 belediyeden biridir. Uluslararası İlişkiler ve AB Birimi olarak, gençlere Avrupa’daki fırsatları bildirmek için bir kaç konferans ve eğitim düzenlemektedir.  Geçen yıl 2.000’den fazla genç bu faaliyetlerden yararlanmıştır.

 

 

Izmit Belediyesi Dış İlişkiler ve AB Birimi

 

Eurodesk Türkiye Yerel Temas Noktası

 

Izmit Belediyesi Dış İlişkiler ve AB Birimi

 

Eurodesk Türkiye yerel iletişim

 

 

Ömerağa mah. Abdurrahman Yüksel Cad. Belsa Plaza No:9 Izmit 41300

Kocaeli TÜRKİYE

 

Tel: +90 262 318 00 00 / 1454

 

Faks: +90 262 318 00 36

 

URL: www.izmit.bel.tr

 

 

Izmit Belediyesi halen Bhagavt Eğitim Vakfı ile birlikte bir yeniliğin transferi projesi üzerinde çalışmaktadır!